Meilleurs vœux Bonheur et Santé pour cette nouvelle Année 2024! Best wishes for Happiness and Health for this New Year 2024! Chúc bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc & thịnh vượng!

Niên giám người Việt tại Canada — PageVina — Annuaire des entreprises vietnamiennes au Canada — PageVina –Vietnamese Business Directory at Canada

Danh bạ cơ sở thương mại cộng đồng Người Việt tại Canada – Annuaire et communauté des entreprises vietnamiennes au Canada – Vietnamese business directory and community at Canada

Explorez la communauté vietnamienne et le répertoire des entreprises au Canada – Explore Vietnamese Community and Business Directory at Canada

Phục vụ cộng đồng người Việt tại hải ngoại, giúp các bạn tìm kiếm cơ sở thương mại trên toàn quốc.

BẢO HIỂM

BẢO HIỂM – ASSURANCE – INSURANCE

CHÙA

Chùa – Pagode – Temple

CHỤP HÌNH & QUAY VIDEO

CHỤP HÌNH & QUAY FILM VIDEO – SERVICE DE PHOTOGRAPHIE ET VIDÉO PROFESSIONNELLE – PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY AND VIDEO SERVICE

CHUYỂN PHÁT NHANH & GỞI TIỀN

CHUYỂN TIỀN & GỞI TIỀN – TRANSFERT ET ENVOYER DE L’ARGENT – MONEY TRANSFER & SEND

CỬA HÀNG & SIÊU THỊ & TRUNG TÂM MUA SẮM

CỬA HÀNG & SIÊU THỊ – MAGASINAGE & MAGASINS DE SPÉCIALITÉ – SHOPPING & SPECIALTY STORES

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ – SERVICES – SERVICES

DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG

DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG – SERVICE COMMUNAUTAIRE – COMMUNITY SERVICE

DU LỊCH

Du lịch – Voyage – Travel

DƯỢC KHOA & DƯỢC SỶ

DƯỢC KHOA & DƯỢC SỶ – PHARMACIENS – PHARMACISTS

ĐỊA ỐC

ĐỊA ỐC & BẤT ĐỘNG SẢN – IMMOBILIER – REAL ESTATE

ĐIỆN LẠNH

ĐIỆN LẠNH – RÉFRIGÉRATION – REFRIGERATION

ĐIỆN TỬ

ĐIỆN TỬ – ÉLECTRONIQUE – ELECTRONICS

GIẢI TRÍ

GIẢI TRÍ – DIVERTISSEMENT ou LOISIRS – ENTERTAINMENT

GIÁO DỤC

GIÁO DỤC – ÉDUCATION – EDUCATION

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG – SYSTÈME D’ALARME – ALARM SYSTEM

IN ẤN & DẤU HIỆU

IN ẤN & DẤU HIỆU – IMPRESSION ET ENSEIGNES – PRINTING SIGNS

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN – COMPTABLE – ACCOUNTING

KINH DOANH MỞ CỬA HÀNG HOẶC XƯỞNG

KINH DOANH MỞ CỬA HÀNG HOẶC XƯỞNG – ÊTRE EN AFFAIRES – BE IN BUSINESS

KỸ SƯ & KỸ THUẬT VIÊN

KỸ SƯ & KỸ THUẬT VIÊN – INGÉNIEURS & TECHNICIENS – ENGINEERS & TECHNICIANS

LUẬT SƯ & CHƯỞNG KHẾ

LUẬT SƯ & CHƯỞNG KHẾ – AVOCATS ET NOTAIRES – LAWYERS & NOTARIES

NGÂN HÀNG & TÀI CHÍNH & BANK

NGÂN HÀNG & TÀI CHÍNH & BANK – BANQUE & FINANCE – BANK & FINANCE ,

NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ KỸ NGHỆ & CÔNG NGHIỆP

NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ KỸ NGHỆ – FOURNITURE D’ÉQUIPEMENT TECHNOLOGIE ET INDUSTRIELS – TECHNOLOGY & INDUSTRIAL EQUIPMENT SUPPLY

NHÀ HÀNG & QUÁN ĂN & TIỆM BÁNH & QUÁN GIẢI KHÁT

NHÀ HÀNG & QUÁN ĂN & TIỆM BÁNH & QUÁN GIẢI KHÁT – RESTAURANTS, CAFES, BAR FOOD ET BOISSONS – RESTAURANTS, CAFES, BAR FOOD & BEVERAGES

NHA KHOA & LÀM HÀM GIẢ

NHA KHOA & LÀM HÀM GIẢ – DENTISTES ET DENTUROLOGISTS – DENTISTS AND DENTUROLOGISTS

NHÀ QUÀN & NGHĨA TRANG

NHÀ QUÀN & NGHĨA TRANG – SALON FUNÉRAIRE & FUNERAL HOME – CIMETIÈRE & CEMETERY

NHÀ THỜ

NHÀ THỜ – ÉGLISE – TEMPLE

NHÀ THỜ TIN LÀNH

Nhà thờ Tin lành – Temple Protestants – Protestants Temple

NHÃN KHOA & LÀM KÍNH

NHÃN KHOA & LÀM KÍNH – OPTOMÉTRISTES & OPTICIENS – OPTOMETRISTS & OPTICIAN

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP & NGƯ NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP & NGƯ NGHIỆP – AGRICULTURE, PÊCHE ET FORESTERIE – AGRICULTURE, FORESTRY & FISHING

PHIÊN DỊCH & THÔNG DỊCH

PHIÊN DỊCH & THÔNG DỊCH – INTERPRÈTE & TRADUCTEUR(TRICE) – INTERPRETER & TRANSLATOR

PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG – MÉDIAS – MEDIA

Sản phẩm – Product – Produit

Sản phẩm, san pham, Product, produit

SIÊU THỊ & CHỢ BÁN THỰC PHẨM

SIÊU THỊ & CHỢ BÁN THỰC PHẨM – SUPER MARCHÉ ET MAGASIN ALIMENTAIRE – SUPER MARKET & FOOD STORE

THẨM MỸ VIỆN

THẨM MỸ VIỆN – SALONS DE BEAUTÉ ET ESTHÉTIQUE – BEAUTY SALONS & ESTHETICS

THÁNH THẤT CAO ĐÀI

Thánh thất Cao Đài – Temple Caodaique – Cao Dai Temple

THẦY THUỐC ĐÔNG Y & CHÂM CỨU

THẦY THUỐC ĐÔNG Y & CHÂM CỨU – MÉDECINE TRADITIONNELLE & ACUPUNCTURE – TRADITIONAL MEDICINE & ACUPUNCTURE

THỂ DỤC & THỂ THAO

THỂ DỤC & THỂ THAO – SPORT – SPORT

THIẾT BỊ GIA DỤNG & ĐỒ NỘI THẤT

THIẾT BỊ GIA DỤNG & ĐỒ NỘI THẤT – ÉLECTROMÉNAGER – HOME APPLIANCE

VI TÍNH & INTERNET & WEB SITE

VI TÍNH & INTERNET & WEB SITE- ORDINATEURS & INTERNET & SITE WEB – COMPUTERS & INTERNET & WEB SITE

VIỆC LÀM & JOB

VIỆC LÀM & JOB – OFFRES D’EMPLOI – EMPLOYMENT

XÂY DỰNG & TÂN TRANG & SỮA CHỮA BẤT ĐỘNG SẢN

XÂY DỰNG & TÂN TRANG & SỮA CHỮA BẤT ĐỘNG SẢN – CONSTRUCTION RENOVATION AND ELECTRICIAN – CONSTRUCTION RENOVATION AND ELECTRICIAN

XE CỘ – AUTO

XE CỘ – AUTOMOBILE – CAR

XUẤT NHẬP CẢNH – IMMIGRATION

XUẤT NHẬP CẢNH – IMMIGRATION – IMMIGRATION

Y KHOA & BÁC SĨ

Y KHOA & BÁC SĨ DOCTOR – MÉDECINS – MEDECINS


Augmentez la visibilité de votre entreprise avec PageViva – Increase the visibility of your business with PageVina – Phát triển doanh nghiệp của bạn với PageVina

error: Content is protected !!