VẬT LÝ TRỊ LIỆU & CHÂM CỨU ĐÔNG Y TRẦN ANH THI

Address

5311 de Maisonneuve, Montréal, Quebec

GPS

45.472770576626, -73.606256820874

Telephone


VẬT LÝ TRỊ LIỆU & CHÂM CỨU ĐÔNG Y 

TRẦN ANH THI

Physiotherapy & Acupuncture

 

  • Tốt nghiệp nghành Vật Lý Trị Liệu (Physiotherapy) đại học Mc Gill, Montréal.
  • Tốt nghiệp đông y trường đại học Kansas College of chinese Medicine, Kansas, US.
  • Hội Viên của Ordre des Acupuncteurs. du Quebec và Ordre professionnel de la physiothérapie du Quebec
  • Hiện làm việc tại bệnh viện Do Thái ở Montréal (Jewish general hospital)

 

Adresse:

5311 de Maisonneuve, Montréal, Quebec

Tel : 514-884-9968

error: Content is protected !!