Chùa Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn

Chùa Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn

Address

90 Chem. de la Rivière Rouge

GPS

45.9099831, -74.6507365

Telephone


Giờ mở cửa :

Chủ Nhật: 10h00 – 16h00

 

Adresse : 690 Chem. de la Rivière Rouge,

Harrington,

QC J8G 2S7

 

error: Content is protected !!