Chùa Địa Tạng

Address

3170 Rue Jarry E, Montréal, QC H1Z 2C9, Canada

GPS

45.562903324317, -73.61034927065

Telephone


Chùa Địa Tạng – Pagode Địa Tạng

 

Adresse: 3170 Rue Jarry E,

Montréal, QC H1Z 2C9,

Canada

Tel: (514) 290-4977

error: Content is protected !!