CLINIQUE DENTAIRE BORDEAUX JEAN-TALON

Address

1997 Rue Jean-Talon E Montréal, QC H2E 1T9

GPS

45.54980376304, -73.605669331445

Telephone


CLINIQUE DENTAIRE BORDEAUX JEAN-TALON

ĐỘI NGŨ NHA SĨ TẬN TÂM VÀ CHU ĐÁO THEO NHU CẦU VÀ HOÀN CẢNH CỦA QUÝ VỊ

NHA KHOA TỔNG QUÁT

Dre. Diane Thuy Uyen Do

Dr. Doan Nha Do

Dre. Christine PiereLouis

 

  • Mổ và nhổ răng
  • Lấy gân máu
  • Làm răng giả các loại
  • Bọc răng và làm cầu răng
  • Răng cấy trong xương
  • Chữa các bệnh về nứu răng
  • Nha khoa thẫm mỹ
  • Nha khoa trẻ em

Adresse :

1997 Rue Jean-Talon E Montréal, QC H2E 1T9

Tél. :  514-722-2136

error: Content is protected !!