Cố vấn an toàn tài chánh NGUYỄN THANH VÂN

Address

1000, boulevard Saint-Jean, Pointe-Claire (Québec), H9R 5N9

GPS

45.469215923349, -73.833157773358


Conseillère en sécurité financière

NGUYỄN THANH VÂN

 

BẢO HIỂM (ASSURANCE)

 • Chương trình bảo hiểm mới (Capital Valeur)
 • Nhân thọ (Vie universelle)
 • Bệnh nan y (Maladie grave)
 • Mất khả năng lao động (Invalidité)
 • Lương bổng (Salaire)
 • Tai nạn thương tích (Accident, Fracture)
 • Nợ thế chấp (Vie hypothé caire)
 • Du lịch cho khách và du học sinh (Voyage)
 • Xe hơi và nhà (Auto et maison IAAH)
 • Sức khỏe (Vie Sénérité 55 – Duo Santé)
 • TIẾT KIỆM & ĐẦU TƯ (ESPARGNE & PLACEMENT)
 • Tiền lời cố định bảo đảm (Placements à intérêt garanti)
 • Quỹ đầu tư khác nhau (fonds de placement distinct)
 • Tiền hưu cá nhân (rentes individuelles)
 • Tiết kiệm hưu trí (Régimes enregistrés d’espargne – retraite (REER)
 • Tiết kiệm học vấn, đầu tư cho con cháu đi học (régimes enregistrés d’espargne-études (REEE)
 • Trương mục tiết kiệm miễn thuế (comptes d’épargne libre d’impôt (CELI)
 • Quỹ lợi tức hưu bổng, bảo đảm thu nhập trọn đời (fonds enregistrés de revenue de retraite (FERR, CRI )
 • Cho vay tiền mua nhà (Prêt hypothécaire, RAP Marge crédit)
 • Cho vay tiền đầu tư (Prêt REER)
 • Lãi xuất thấp nhất cho khách hàng

Người hợp tác đáng tin tưởng của quý vị

 

Adresse:

1000, boulevard Saint-Jean, bureau 600, Pointe-Claire (Québec), H9R 5N9

 

Tél.: 514 697 7424 poste 255

 

 

error: Content is protected !!