Goldhar - Shed the debt

Telephone

Web


GOLDHAR

Shed the debt

 

Goldhar & Associated Ltd Licensed Insolvency Trustee

  • XÓA NỢ VÀ TRỞ LẠI VỚI CUỘC SỐNG

Hơn 40 năm kinh nghiệm

Nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính ( cá nhân, công ty), hãy liên lạc chúng tôi để được cố vấn miễn phí.

Chúng tôi sẽ tham khảo và hướng dẫn bạn lựa chọn phương pháp phù hợp với hoàn cảnh của bạn.

GOLDHAR SẼ HẾT LÒNG GIÚP BẠN BẰNG TIẾNG VIỆT, QUẢNG ĐÔNG, PHÚC KIẾN, VÀ ANH NGỮ

  • Không còn khủng hoảng với các chủ nợ.
  • Chúng tôi sẽ đứng ra ngăn chặn những cú phone quấy nhiễu bạn
  • Lương bạn sẽ không còn bị giữ lại
  • Bạn không cần khai phá sản
  • Giúp bạn thiết lập lại tín dụng

 

14 văn phòng ở Canada để thuận tiện phục vụ quý khách

Có thể lấy hẹn cuối tuần và chiều tối tùy theo quý khách yêu cầu
Jeannie Tran
905.479.0007

Our offices:

Mississauga-5045 Orbito Dr , Building 7,, Suit 400, ON L4W 4Y4

Thornhill – 7699 Yonge St, ON L3T 1Z5

Niagara Falls – 4300 Drummond Rd, Suite 202, ON L2E 6C3

London – 341 Talbot St, Suite 206, ON N6A 2RN

Belleville – 100 Victoria Ave, ON K8N 2A5

Chatham – 75 Thames, Suite 203, ON N7L 1S4

Clinton – 320 Victoria St ON N0M 1LO

Windsor – 606 Devonshire Rd, ON N8Y 2L8

Stratford – 134 Waterloo St., South, ON N5A 4B4

Whitby – 101 Mary Street W, unit B2, Whitby, L1N 2R4

Toronto – 2 St, Clair Ave, West, Suite 1703, ON M4V 1L5

Ottawa – 100 Gloucester St, Suite 402, ON K2P 0A4

Peterborough – 727 Landsdowne St, west.Suite 100-12.K9J 1Z2

Kingston – 221 Queen Street, Suite 203, ON K7K 1B4

 

error: Content is protected !!