KEVIN NGUYỄN

Address

3550 Rue Rachel, Est , Montréal , QC, H1W 1A7

GPS

45.548597577937, -73.558662425471

Telephone


Kevin Nguyễn

Real Estate Broker 

RE/MAX HARMONIE INC.

  • Service 24h
  • Vietnamien – Français – Anglais
  • Achat et vente
  • Gestion immobilière
  • Consultation juridique gratuite

 

Agence immobilière franchisé, indépendant et autonome

  • Kevin Nguyễn bảo đảm lời hứa của chúng tôi, Quý khách có thể bỏ hợp đồng mà không phải đóng tiền lệ phí !

  • Tiền hoa hồng cho dịch vụ của chúng tôi từ 2995$

  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất

  • Có kinh nghiệm bán nhà với giá cao nhất

 

Adresse:

3550 Rue Rachel, Est, Bureau 201, Montréal , QC, H1W 1A7

 

Tel.: 514-259-8884

error: Content is protected !!