Luật sư CLAUDE BOUCHER, LL.B.

Address

84 rue Notre-Dame Ouest, Montréal, Quebec H2Y 1S6

GPS

45.505005618991675, -73.55627718340197

Telephone


Avocat Luật sư CLAUDE BOUCHER, LL.B.

Bà con gặp khó, có chúng tôi đây. Bênh vực quyền lợi đầy, cho bà con thoải mái

  • LUẬT HÌNH SỰ
  • BẢO LÃNH RA KHỎI NHÀ GIAM – BAIL
  • BUỘC TỘI GIẾT NGƯỜI
  • TRỒNG TRỌT CẦN SA
  • TÀNG TRỮ MA TÚY
  • HÀNH HUNG GÂY THƯƠNG TÍCH, ĐE DỌA
  • BUÔN LẬU, GIAN LẬN, TRỘM CẮP
  • UỐNG RƯỢU LÁI XE VƯỢT QUÁ TỐC ĐỘ, KHÔNG BẰNG LÁI
  • SỬ DỤNG VŨ KHÍ BẤT HỢP PHÁP

Adresse :

84 rue Notre-Dame Ouest, bureau 301, Montréal, Quebec H2Y 1S6

Tel. :  514-554-1112

error: Content is protected !!