NHA SĨ LÊ THỊ MINH PHƯỢNG

Address

7145 boulevard St-Michel, Montréal, Quebec

GPS

45.558578734907655, -73.59715036797256

Telephone


NHA SĨ LÊ THỊ MINH PHƯỢNG

Adresse :

7145 boulevard St-Michel, Montréal, Quebec

Metro St-Michel hay Bus 67

(giữa JeanTalon và Bélair)

Tel. : 514-374-5382

error: Content is protected !!