O & N LEGAL

Address

1435 rue Saint-Alexandre, Montréal, Quebec, H3A 2G4

GPS

45.505941551942, -73.567838836708

Telephone


O & N Legal

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ Luật Sư 

CHUYÊN VỀ:

  • Luật dân sự
  • Luật giao thông
  • Luật lao động
  • Luật nhà thuê

Chúng tôi chuyên đảm nhiệm các vụ thưa kiện tai nạn giao thông, tai nạn lao động và Régie du Logement

CHUYÊN BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO CÁC NẠN NHÂN TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Xin gọi để lấy hẹn trước

 

Luật Sư DAVID NGUYỄN

 

Adresse : 1435 rue Saint-Alexandre, unité 900, Montréal, Quebec, H3A 2G4

Tel. : 514-882-6393

Fax : 438-315-0177

error: Content is protected !!