STO ORTHODONTISTS

Address

300 Borough Dr, Suite 36A Scarborough . ON. M1P 4P5

GPS

43.7760345, -79.2597642

Telephone


STO ORTHODONTISTS

Certified Specialists is Orthodontics
CREATING A WORLD OF SMILES FOR OVER 25 YEARS

Dr. Sharon Nguyen

Tốt nghiệp Nha Khoa tại McGill University
Bằng Chuyên Khoa Chỉnh Nha tại Jacksonville University

Dr. Anthony Mair

Tốt nghiệp Nha Khoa tại McGill University
Bằng Chuyên Khoa Chỉnh Nha tại Western University
  • Nha sĩ chuyên môn niềng răng
  • Braces kim loại , trong và Invisalign
  • Cho người lớn và trẻ em
  • Tham khảo miễn phí
  • Có chương trình trả góp
Scarborough Town Centre
300 Borough Dr, Suite 36A
Scarborough . ON. M1P 4P5
416-283-6476
West Hill ( Morningside Crossing)
259 Morningside Ave, Suite B6
Scarborough , ON, M1E 3E6
416-284-8153

error: Content is protected !!