TAXCARE PROFESSIONAL CORPORATION

Address

2338 Hurontario St., Mississauga, ON. L5B 1N1

GPS

43.574652039522, -79.609010736786

Telephone


TAXCARE PROFESSIONAL CORPORATION

 

CPA CHAPTERO PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

MỞ BUSINESS ?

SALE PROPRIETOR hay INCORPORATION ?

  • Taxcare giải thích cặn kẽ

Advantages và disadvantages của Sale Proprietor và Incorporation.

Taxcare hỗ trợ mở business với chi phí hợp lý

DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TAXCARE :

  • Khai thuế kinh doanh , công ty bao gồm Self-employed, Sole Proprietor, Corporation ( T1/T2)
  • Khai thuế ca nhân / gia đình (T1)
  • Tính và khai thuế GST /HST
  • Quản lý sổ sách kế toán chuyên nghiệp
  • Dịch vụ lương trọn gói
  • Giải quyết kiếu nại với sở thuế CRA,…

 

LUÂN LÊ CPA, MBA
Master of Finance
Managing Director
647-671-6469
289-521-2338

  • Luật dự toán tài chính ( financial projection )
  • Đăng ký thương hiệu ( trademark)

Working hours: 24/7

Adresse:

2338 Hurontario St.,
Mississauga, ON. L5B 1N1
Suite 218, Floor 2

Tel.: 647-671-6469

error: Content is protected !!