Thiền viện Linh Sơn

Address

6015 Rue Hochelaga, Montréal, QC H1N 1X5

GPS

45.573590900196, -73.535597937288

Telephone


Thiền viện Linh Sơn – Vietnamese Buddhist Temple Thiền Viện Linh Sơn

 

 

Address:

6015 Rue Hochelaga,

Montréal, QC

H1N 1X5

Tel: (514) 899-8042

 

error: Content is protected !!