TRUNG TÂM HÀM GIẢ TK DIỄM NGUYỄN

Address

4246 rue Jean-Talon Est, suite 15, St-Léonard, Montréal, Quebec, H1S 1J8

GPS

45.568615364469, -73.589486958861

Telephone


TRUNG TÂM HÀM GIẢ TK

Diễm Nguyễn d.d.

Denturologiste

CHUYÊN MÔN LÀM VÀ SỬA CÁC LOẠI HÀM GIẢ

 

  • Nhận trợ cấp xã hội và bảo hiểm nha khoa
  • Nhận đến nhà làm cho các vị di chuyển khó khăn

Adresse:

4246  rue Jean-Talon Est, suite 15, St-Léonard, Montréal, Quebec, H1S 1J8

5879 rue St-Zotique, Montréal, Quebec, H1T 1P8

BÃI ĐẬU XE MIỄN PHÍ

Tel : 514-728-6579

error: Content is protected !!