TRUNG TÂM LÀM HÀM GIẢ NGUYỄN THỊ NGA

Address

7355 St-Michel, bureau 101, Montreal, Qc H2A 2Z9

GPS

45.5599877, -73.6002826

Telephone


TRUNG TÂM LÀM HÀM GIẢ

Denturologiste NGUYỄN THỊ NGA

 

  • CHUYÊN MÔN LÀM VÀ SỬA CÁC LOẠI HÀM GIẢ
  • SỬA CÁC LOẠI HÀM GIẢ TRONG VÒNG 1 GIỜ
  • KHÁM VÀ ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ
  • NHẬN THẺ TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ CÁC LOẠI BẢO HIỂM NHA KHOA

 

Adresse :

7355 St-Michel, bureau 101, Montreal, Qc H2A 2Z9

Tel.: 514-374-2449

error: Content is protected !!