Công ty

Nhiệm vụ của chúng tôi

Niên giám PageViva cung cấp thông tin doanh nghiệp, giới thiệu công ty, địa chỉ, telephone, fax, email, website, … Giới thiệu sản phẩm dịch vụ, hình ảnh, …

PageVina tạo cho các doanh nghiệp kết nối giao thương và xúc tiến thương mại lớn nhất trong cộng đồng người Việt tại Canada. PageVina đem lại sự đổi mới, phát triển công nghệ, kỷ thuật sáng tạo mới cho khách hàng tại Canada với sự điều hành của Platine Media.

error: Content is protected !!